Ο κλιματισμός των καταστημάτων του Εμπορικού Κέντρου είναι κεντρικός με χρήση νερού με 5 κεντρικούς ψύκτες και 10 κεντρικές αντλίες θερμότητας αέρα νερού υψηλής ενεργειακής κλάσης,

Περιοχή