Η Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε. δραστηριοποιείται παγκοσμίως με αντικείμενο την έρευνα, ανάπτυξη, παρασκευή και προώθηση νέων φαρμάκων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση.

Περιοχή